Cecilia Bååth-Holmberg

Cecilia Bååth-Holmberg gav ut flera sångsamlingar. Hon finns bl.a. representerad i 1986 års psalmbok med flera, med ett enda verk som blivit en vida känd översättning psalm nr 297, Härlig är jorden.

Utöver en stor mängd skrifter var hon också initiativtagare till att man i Sverige firade Mors Dag första gången 1919.

I modern tid lanserades Mors dag av den amerikanska lärarinnan Ann Jarvis 1905. I Sverige togs traditionen upp 1919 på initiativ av Cecilia Bååth-Holmberg, som flyttade firandet till sista söndagen i maj. Inte många högtider har tillkommit genom att någon talat om hur firandet skall gå till, men faktum är att Cecilia 1920 gav ut en handledning. Fortfarande, och så vill vi att det förblir, får många mödrar kaffe på sängen och bjuds på middag, allt enligt hennes instruktioner.
Utdrag ur nordisk familjebok:

Bibliografi

Björnstjerne Björnson (1885)
Frihetens sångarätt i Sverige (1889)
Carl XV som enskild man, konung och konstnär (1891)
Giuseppe Garibaldi (1892)
Spillror (1894)
Charles George Gordon (1894)
Kampen mot negerslaferiet (1896)
När seklet var ungt (1897)
Pepita och andra berättelser (1899)
I häfdernas hall (1900)
En svensk storman. F. B. von Schwerin (1901)
Far och Son: Ett hems historia (1907)
En svensk flickas dagbok under krigsfångenskap i Ryssland 1808-1809 (1912)

Härlig är jorden

Härlig är jorden är ursprungligen en dansk julpsalm av Bernhard Severin Ingemann från 1850. Psalmen är sannolikt en av Sveriges kända psalmer. Den översattes till svenska av Cecilia Bååth-Holmberg år 1884.
Melodin är en Schlesisk nedtecknad i Leipzig år 1842.
Cecilia Bååth-Holmberg var verksam vid Tärna folkhögskola och sången publicerades första gången på svenska i Folkhögskolebladet 1884.

Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång.
Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.
Änglar den sjöngo
först för markens herdar,
skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig,
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.