Elevförbundet tar emot fanan av Kungen!

Stiftelsen Sveriges Nationaldag har meddelat Tärna Folkhögskolas Elevförbund att vi tilldelas en fana i samband med årets nationaldag. Fanan kommer att utdelas av H.M.Konungen den 6 juni vid Solliden på Skansen. Vi som representerar Tärna Folkhögskolas Elevförbundet vid mottagandet är ordförande Dan Edlund, sekreteraren Göran Rask, ledamoten Märta Törnkvist och skolan av läraren Pia Gutekvist-Olsson.

Delta i firandet av nationaldagen genom att var med i ett festtåg med fanor och musik. Tåget går från Kungsträdgården till Skansen. I år ser det ut att bli många musikkårer i tåget och Stiftelsen ser gärna att vi är många som fyller utrymmet mellan dem. Därför har vi redan anmält att vi blir en delegation. Vi som ännu inte har någon fana kan inte delta i inmarschen vid Sollidenscenen utan får ansluta oss till åskådarna vid Sollidenscenen.

Alla intresserade Tärnaiter samlas i Kungsträdgården kl 16,30. Vi finns där med en skylt “Elevförbundet Tärna fhsk”. Festtåget startar kl 17 och promenaden till Skansen tar ca 45 minuter. Klädsel är “vardagsdräkt”.

Föranmäl ditt deltagande till Börje Tapper (021-41 50 35, 070 – 623 80 61, e-post: borje.tapper@gmail.com) eller Börje Nilsson (08-656 18 99, e-post: eringen7@yahoo.se. De svarar även på eventuella frågor kring festtåget.

Vi planerar även för en gemensam resa och det är vice ordförande Sven-Erik Henriksson. (072- 303 26 65, sven-erik.henriksson@comhem.se) som håller i detta. Skynda dig att anmäla dig till honom, det finns några platser kvar.

Var med om ett oförglömligt minne, kom och delta i festtåget från Kungsträdgården till Skansen och var med när vi tar emot fanan på Skansen.

Välkommen med!

Dan Edlund
ordförande
070-288 86 64.

Rapport från Tärnadagen 2015

Traditionsenligt samlades 80-talet f d Tärnaelever till ”sin skola”, Tärna Folkhögskola under lördagen den 9 maj. Deltagarna var de som slutade för 40, 50 och 60 år sedan. Det fanns även representanter från nästa års jubilarer, bl a Frauke Rahn från Tyskland som kommit till Tärnadagen. Det var många kära återseende. Som en jubilerande 50 åring uttryckte sig att ”jag var tveksam att komma hit idag men gud vad roligt att träffa alla”.

Elevförbundets försök med ”öppen scen” blev en succé.  60-talet var en brytningstid i samhället som Elevförbundet önskade spegla. Därför ändrades fokus från att gästerna skulle underhållas till att jubilarerna själva skulle agera och berätta från sin tid på Tärna. Inledare var tidigare läraren Gunnar Kristensson. Därefter steg tre tidigare elever fram och berättade mycket kärnfullt om vad Tärnatiden betytt för dem. Avslutnings¬¬vis berättade Claes-Göran Almér på ett humoristiskt och spetsfundigt sätt om sin tid på Tärna och vad Tärna betytt för honom.
Efter lunchen som hundratalet gäster fick njuta av så fick vi lyssna till sång och musik av Åsa Lansfors-Lindblom från Fjärdhundra och hennes kollega Amanda Elvin. De presenterar sin musik som ”Romanser om allt mellan himmel och jord framförda med glimten i ögat”. De var mycket duktiga och självklart sjöngs det Tärnasånger.
Elevförbundet hade årsmöte och där diskuterades beslutet som skolans styrelse har fattat om skolans framtida inriktning. Från Elevförbundets sida befarar man att skolan står inför långsam avveckling och inte utveckling i takt med tiden. Dan Edlund fortsätter som ordförande och som vice ordförande Sven-Erik Henriksson.  Elevförbundets 140 års jubileum sammanslås med skolans 140 års jubileum nästa år.
Till kaffet på eftermiddagen samlades ytterligare återvändare som fick smaka på Tärnatårtan.

Text Dan Edlund.

Tärnadagen 2013

Den traditionella Tärnadagen arrangerades den 11 maj. Tärnadagen är ”återvändardag” för tidigare Tärnaelever. Elevförbundet bjuder in alla elever som slutade för 50 år sedan. De senaste åren har även 40-åringarna bjudits in. Nytt för i år var att även 25- och 60-åringarna var inbjudna Drygt 60-talet 50- och 60-åringar kom till deras speciella träff på för¬middagen. Det var många som sågs för första gången sedan de slutade. Det var också de som hade hållit ihop som vänner sedan de gick på Tärna men också de som blev ett par. Det var många kära återseende.

Efter ankomstkaffet hölls en parentation över brustna kamratlänkar. Sedan sjöngs det kända Tärnasånger. Det var den tidigare eleven Sonia Lindberg, Västerås som höll i sången med Åsa Lansfors från Fjärdhundra vid flygeln. Åsa visade stor skicklighet på att sjunga. Henne måste vi få höra mer av.

Elevförbundets ordförande Dan Edlund och rektor Margareta Wistrand hälsade alla välkomna till Tärnadagen och rektorn berättade om Tärna av idag. Vice ordförande Carl-Åke Claesson och Dan Edlund förrättade upprop av det närvarande och kassören Nisse Carlsson förmedlade hälsningar från de som inte kunde närvara men ändå önskade hälsa till sina forna skolkamrater.

Här överraskade Carl-Åke Claesson med att berätta att styrelsen utan ordförandens vetskap hade beslutat att tilldela Dan Edlund Tärnamärket i guld för hans mångåriga arbete som ordförande.

Till lunchen kom 10-talet 25- och 40-åringar och sammantaget var det närmare hundratalet lunchgäster samlade. Lunchen bestod av den välkända och goda Tärnalaxen som uppskattades mycket av gästerna. I samband med lunchen tackade Göran Rask för inbjudan och för maten. Han påminde om hur tidsandan och livet var på Tärna när de gick där 1963.

Efter lunchen träffades eftermiddagens jubilarer. Dessutom hade ett antal tidigare elever återvänt till skolan. De hade bl a läst inbjudan på StayFriends och/eller via annonser i pressen.

Elevförbundet höll traditionsenligt årsmöte på Tärnadagen. Det var ca 20 medlemmar som hade kommit till årsmötet och som kunde omvälja Dan Edlund, Västerås som ordförande. Nyvald till styrelsen blev Ulf Dragovski, Västerås. Till suppleanter nyvaldes Göran Rask, Västerås och Håkan Hellstrand.

Övriga i styrelsen är Sven-Erik Henriksson, Börje Tapper, samtliga Västerås, Nils Carlsson, Tillberga, Märta Törnkvist, Morgongåva, Morgan Hangren, Sala, Jan Isaksson, Västerfärnebo, Birgit Kjellbo, Ransta och Britt-Marie Wallin, Tillberga. Carl-Åke Claesson hade valt att trappa ned som suppleant. Laila Lundgren, Carina Carlsson båda Västerås samt Weimar Josefsson, Tärna hade valt att lämna styrelsen.

Musikern och konstnären Ted Ström med sonen Albin underhöll med egna låtar från bl a tiden med musikgrupperna Contact och Norrbottens Järn som han var med och bildade.

Dagen avslutades med besök i Kumla Kyrka där Gun Ekblad visade de berömda målningarna av kyrkomålaren Albertus Pictors. Studiebesöket avslutades med psalmen Härlig är jorden.

Västerås 14 maj 2013
Dan Edlund
Ordförande

Intryck från tärnadagen 2012

Tärnadagen 2012

Den traditionella Tärnadagen arrangerades den 12 maj. Här samlades drygt 40 talet elever på förmiddagen. Det gemensamma var att det var jämnt 50 år sedan de slutade på Tärna. Det var många kamrater som sågs för första gången sedan de slutade. Det var också de som hade hållit ihop som kamrater sedan de gick på Tärna men också de som blev par. Det var många kära återseenden.

Efter ankomstkaffet hölls en parentation över brustna kamratlänkar. Sedan sjöngs det kända Tärnasånger. Det var de tidigare eleverna Sonia Lindberg som höll i sången och Urban Olsson vid flygel som fick alla att sjunga med.

Rektor Birger Forsling och Elevförbundets ordförande Dan Edlund hälsade alla välkomna till Tärnadagen och rektorn berättade om Tärna av idag.

Vice ordförande Carl-Åke Claesson och Dan Edlund förrättade upprop av de närvarande och kassören Nisse Carlsson förmedlade hälsningar från dom som inte kunde närvara men som ändå vill hälsa till sina studiekamrater.

Till lunchen hade drygt 70-talet gäster samlats. Lunchen bestod av den numera välkända och goda Tärnalaxen som uppskattades mycket av gästerna.

Efter lunchen träffades eftermiddagens jubilarer. Det var dryga 10-talet 40 åringar dvs de som slutade för 40 år sedan. Birgitta Zetterberg från Sandviken hade samlat dryga tiotalet kurskamrater som gick på skolan 1975-77. Dessutom hade ett antal tidigare elever återvänt till skolan. De hade bl a läst inbjudan på StayFriends och/eller via annonser i pressen. Alla fick höra rektorn berätta om dagens Tärna.

Elevförbundet höll traditionsenligt årsmöte på Tärnadagen. Det var 29 medlemmar som hade kommit till mötet och som kunde omvälja Dan Edlund, Västerås som ordförande. Nyvalda till styrelsen blev Birgit Kjellbo, Ransta och till suppleanter nyvaldes Britt-Marie Wallin, Tillberga och Carina Carlsson, Västerås.
Övriga i styrelsen är Carl-Åke Claesson, Sven-Erik Henriksson, Börje Tapper, Laila Lundgren samtliga Västerås, Nils Carlsson, Tillberga, Weimar Josefsson, Tärna, Märta Törnkvist, Morgongåva, Morgan Hangren, Sala och Jan Isaksson, Västerfärnebo.
Owe Liljeberg, Sala hade efter mer än 15 år i styrelsen bl a som kassör avböjt omval.

Dagen avslutades med psalmen Härlig är jorden* på Stora trappen under ledning av Sonia Lindberg, Västerås samt Urban Olsson och Bertil Sandberg, båda Sala.

Västerås 15 maj 2012-05-15

Dan Edlund

Tärnadagen 2012

Tärnadagen 2012-05-12

PROGRAM

Välkommen till Tärnadagen. Ett ypperligt tillfälle att återbesöka Din gamla skola. Kom själv eller sök reda på Dina gamla skolkamrater och föreslå att Ni åker och till Tärna Folkhögskola denna dag.  Om ni kommer i grupp och önskar äta lunch kan vi se till att det finns reserverad plats i matsalen. Möjlighet till övernattning, kontakta skolan direkt.

Välkommen till en trevlig dag på Tärna Folkhögskola!

För att kunna genomföra dagen tar vi ut en avgift på tvåhundrafemtio kr per deltagare. Priset inkluderar programmet på eftermiddagen, lunch och eftermiddagskaffe. Enbart eftermiddagskaffe kostar femtio kr. OBS Lunchen måste förbeställas och betalas senast 2012-05-08 till BG 385 42 70. Glöm inte att ange Ditt namn. Antalet lunchgäster är begränsat till 150 personer.

Under förmiddagen samlas inbjudna 50 års jubilarer till ett särskilt program. Inbjudna 40 års jubilarer och eftermiddagsbesökarna som skall äta lunch samlas direkt till lunch. Föranmäl er så kan vi reservera bord i matsalen. Är du jubilar och inte har fått någon inbjudan kontakta ordförande Dan Edlund på telefon 070-288 86 64.

12.00 Samling till lunch.

12.00 – 13.00 Lunch som måste förbeställas och betalas till kassören.

13.15 Efter lunchen samlas eftermiddagsbesökarna och rektor Birger Forsling som berättar om Tärna idag.

13.30 ÅRSMÖTE. (Tärna Folkhögskolas Elevförbund)

14.00 Tillfälle att samla jubileumsgrupperna till enskilda träffar på skolan.

14.30 Eftermiddagsprogram.

Tidigare eleven Anders Wikehult som gick Tärna 1939-40 kommer och berättar om vad Tärna fhsk har betytt för honom.

14.45 I år får vi möta Bo Lund som populärt kallas “Hela Sveriges Bosse
Bellman” som med luta och klädd som Bellman framträder med intressanta berättelser om såväl Ulla Winblad som Fader Berg och många andra av Bellmans vänner.
15.45 Eftermiddagskaffe (avgift).

17.00 Avslutning. Dagens program avslutas med sång på Stora trappen.

Skolan är öppen under kvällen fram till kl 22 för dem som önskar stanna kvar på skolan för egna aktiviteter men meddela skolan om Ni önskar det eftersom skolan låses när ingen verksamhet pågår.

Anmälan om deltagande görs till Tärna FHSK Elevförbund c/o Nils Carlsson kassör, Hagvägen 24 722 33 VÄSTERÅS. Tel 021-60 784. E-post nils.h.c@telia.com. Betala till BG 385 42 70.

 

Väl mött på Tärna