Välkomna till Tärnadagen – Återvändardagen den 12 maj på Tärna

Årets Tärnadag följer traditionerna vilket innebär att de elever som slutade på Tärna för 50 år sedan har erhållit en särskild inbjudan och de är också dessa jubilarer som är huvudpersonerna under jubileumsdagen. Tidigare år har vi också bjudit in de som slutade för 60, 40 och 25 år sedan men vi har kunnat konstatera att vi har haft svårigheter att ”locka” dessa grupper till Tärnadagen. Nytt för i år är att skolan övertar större delen av arrange-manget för Tärnadagen men att elevförbundet representerar och finns närvarande under hela jubileumsdagen. Utöver 50-årsjubilarerna så ser vi fram emot att träffa många elever som haft Tärna som sin studieplats. Vi har därför valt att använda begreppet Återvändardagen för alla Tärnaelever. Anmälan till deltagande kan göras direkt på Tärna folkhögskolas hemsida: http://tarna.fhsk.se/taernadagen/tarnadagen där finner ni också jubileumsprogrammet. Det går också bra att anmäla sig direkt till skolans expedition, tel.nr 0224-583 00.

Välkomna!

Tärna folkhögskolas elevförbund