Tärnadagen – Återvändardagen 2019 med nya inslag av trevliga nyanser

Årets Tärnadag hade samlat ett hundratal elever från då o nu. Särskilt inbjudna var som tidigare de elever som gick för 50 år sedan, men visst skymtade man både 60-årselever och elever som har passerat Tärna under senare år. Ett 40-tal elever som idag studerar på Tärna fanns med i vimlet.

Nyheten för  i år var att dagens elever på ett lättsamt och trevligt sätt presenterade skolans innehåll och inriktningar på studiesidan. Mellan raderna kunde man ana elevernas upplevelse av andan,Tärnaandan, som funnits under så många år. Tärna har för många elever inneburit att drömmar har förverkligats och förväntningar o förhoppningar har besannats. Det finns på något sätt en stolthet som lyser igenom hos såväl gamla som nya elever. Någon elev berättade att han upplevde stödet o närheten från skolans personal som så viktig att han hade fått tillbaka tron på att han har förmågan att studera. Den traditionella Tärnalaxen dukades upp vid lunchen. Den var precis så läcker som den varit alla andra år – här kan vi tala om en Tärnalaxanda som har stått sig stark över lång tid. En Tärnadag utan lax och tårta kommer kanske aldrig att existera. Ute i parken kunde vi konstatera att den Schwerinska stenen på Tärna fått en ansiktslyftning. Inskriptionen var nu förgylld i guldglans och numera lättläst o förståelig.

F.d elev tillika avgående revisor Jan Ihrsén beunderar den Schwerinska stenen

 

Den numera traditionella nostalgtrippen på förmiddagen tog oss omgående 65 år tillbaka i tiden. Inga-Lill Holm berättade om sitt möte med den klassiska musiken och hur hon allt sedan dess har tagit den till sig. Dåvarande rektor Hans Agrell framförde Månskenssonaten av Ludwig van Beethoven på på piano och Inga-Lill blev såld. Visst har vi många gånger lyssnat till rektor Agrell och förundrats över has förmåga att återge klassisk musik på ett enastående finstämt sätt. Det förekom även annan musik på sidan om den klassiska. Inga-Lill berättade om Anna-Britta Arbmans lilla grammofon som laddades med rock around the clock när det var dags att gympa för flickorna.

Det årliga återkommande minnena om de förbjudna mötena på det kvinnliga internaten återgavs även detta år och eleverna på den tiden hade förmåga att villa bort lärarstaben (rektor Agrell) åtskilliga gånger så visst var  det tåga i eleverna även då.

Systrarna Erika o  Emma Hortans underhöll oss med musik främst i visans tecken. Vi har lyssnat till dom förr och det finstämda rösterna är välkomna tillbaka.

Elevförbundets årsmöte fick avsluta Tärnadagen. Den här gången lyckades vi inte komma i mål med mötet. Det saknades en del viktiga underlag varför vi ajournerade mötet (första gången i historien?) till den 31 maj då vi gör ett nytt försök på Tärna, se inbjudan på hemsidan.

För att genomföra Tärnadagen behövs entusiasm o vilja. Det saknas inte på Tärna. Ett stort tack till rektor o personal och övriga som har möjliggjort att Tärnadagen lever kraftfullt från år till år.

Jag lämnade Tärna ännu en gång under en strålande o klar himmel och jag upplever varje gång samma sak att jag är både glad o stolt över att jag en gång valde Tärna och jag vet samtidigt att jag vill och kommer att återvända dit många gånger och en sak är definitivt klar, det blir en Tärnadag  i maj 2020 och då möts vi på nytt!

Välkomna!

Sven-Erik Henriksson

ordf. elevförbundet