Fana, standar, hedersbevis och diplom

Under verksamhetsåret 2018 har elevförbundet arbetat fram statuter för hedersbevis och diplom. Dessa hedersbevis och diplom tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt bidragit i arbetet med förvalta och föra Tärna-andan vidare.

2.Statuter

Tärna Folkhögskolas Elevförbund erhöll efter ansökan hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag en fana överlämnad av H.M. Konungen vid Nationaldagsfirandet Skansen Stockholm den 6 juni 2016.

Fana – Arvet

Standaret är en retroaktiv 140-års present till Elevförbundet från skolan. Premiär för standaret var på Tärnadagen 2017-05-13. Standaret förvaras på Tärna Folkhögskola. Disponeras av Elevförbundet. Användes och exponeras vid arrangemang där Elevförbundet medverkar och deltar. Standaret kan liksom fanan exponeras vid begravningar under förutsättning att anhöriga gett sitt medgivande.

1.Standaret[1823]   Standar-Arvet