Vi tog emot fanan av Kungen!

Styrelseledamoten Göran Rask tog initiativet för två sedan genom att föreslå att vi skulle ansöka hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag om tilldelning av en fana. I år fick vi besked om att vi hade tilldelats en fana som H.M. Konungen skulle överlämna på Sollidenscenen. Det är en stor ära för Elevförbundet som i år firar 141 års verksamhet och för Tärna Folkhögskola som firar 140 års skolverksamhet.
I talman Urban Ahlins högtidstal framhöll han vikten av demokrati vilket sammanföll väl med motiven till varför Tärna folkhögskola en gång behövdes på 1800-talets senare del och varför skolan är så värdefull idag, 140 år senare.
Nu finns fanan på Tärna folkhögskola och en särskild ceremoni där vi officiellt använder fanan för första gången sker i samband med skolans 140 års jubileum den 1 november 2016. Elevförbundet har bjudit in Lanshövdingen och Biskopen till det gemensamma firandet, vars företrädare har varit några av initiativtagarna till att en folkhögskola kom till stånd i Västmanland.

Vi som tog emot fanan var sekreteraren Göran Rask, Västerås, ledamoten Märta Törnkvist, Vittinge,  kursansvarig lärare Hälsovägledarutbildningen Pia Gutekvist-Olsson, Sala och ordförande Dan Edlund, Västerås.

Text Dan Edlund och foto Cecilia Gutekvist-Olsson.