Lite smått o gott om tärnatallens o tärnaemblemets historia

I Elevförbundets emblem (Tärnamärket/Logotype) finns på toppen av den Schwerinska stenen sju symboliska tallgrenar som ska associeras och knyta an till Tärnatallen. När emblemet skapades är oklart men tidsmässigt bör det ligga någonstans mellan åren 1908 – 1912, kanske mer dess senare hälft. Att rektorsparet, makarna Holmberg i högsta grad varit delaktiga i skapandet och utformandet av emblemet det s.k. Tärnamärket råder det ingen tvekan om. Läs mer…..4.TÄRNATALLENm.m.[6173]

Årets Tärnadag serverade lax, tärnatårta o sommarsol

Tärnadagen serverade lax och sommarsol 2018 års Tärnadag var precis så där som man kan önska sig. Skolan visade sig från sin bästa sida och skolans personal med köksgänget bjöd på gamla godingar nämligen Laxen o Tärnatårtan och över allt lyste solen.

Läs mer här.

Tärnadagen serverade lax och sommarsol

Protokoll Årsmötet 20180512 Tärna fhs[3592]

 

Välkomna till Tärnadagen – Återvändardagen den 12 maj på Tärna

Årets Tärnadag följer traditionerna vilket innebär att de elever som slutade på Tärna för 50 år sedan har erhållit en särskild inbjudan och de är också dessa jubilarer som är huvudpersonerna under jubileumsdagen. Tidigare år har vi också bjudit in de som slutade för 60, 40 och 25 år sedan men vi har kunnat konstatera att vi har haft svårigheter att ”locka” dessa grupper till Tärnadagen. Nytt för i år är att skolan övertar större delen av arrange-manget för Tärnadagen men att elevförbundet representerar och finns närvarande under hela jubileumsdagen. Utöver 50-årsjubilarerna så ser vi fram emot att träffa många elever som haft Tärna som sin studieplats. Vi har därför valt att använda begreppet Återvändardagen för alla Tärnaelever. Anmälan till deltagande kan göras direkt på Tärna folkhögskolas hemsida: http://tarna.fhsk.se/taernadagen/tarnadagen där finner ni också jubileumsprogrammet. Det går också bra att anmäla sig direkt till skolans expedition, tel.nr 0224-583 00.

Välkomna!

Tärna folkhögskolas elevförbund

 

Fana, standar, hedersbevis och diplom

Under verksamhetsåret 2018 har elevförbundet arbetat fram statuter för hedersbevis och diplom. Dessa hedersbevis och diplom tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt bidragit i arbetet med förvalta och föra Tärna-andan vidare.

2.Statuter

Tärna Folkhögskolas Elevförbund erhöll efter ansökan hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag en fana överlämnad av H.M. Konungen vid Nationaldagsfirandet Skansen Stockholm den 6 juni 2016.

Fana – Arvet

Standaret är en retroaktiv 140-års present till Elevförbundet från skolan. Premiär för standaret var på Tärnadagen 2017-05-13. Standaret förvaras på Tärna Folkhögskola. Disponeras av Elevförbundet. Användes och exponeras vid arrangemang där Elevförbundet medverkar och deltar. Standaret kan liksom fanan exponeras vid begravningar under förutsättning att anhöriga gett sitt medgivande.

1.Standaret[1823]   Standar-Arvet

Kallelse till extra årsmöte med Tärna folkhögskolas elevförbund 2018-02-14 kl 16.00 – 17.00

Styrelsen kallar till extra årsmöte för stadgeändring. Förslaget finns tillgängligt i följande länk: Förslag till stadgar Tärna folkhögskolas elevförbund.

Förslag till dagordning vid extra årsmötet 2018

Vi kommer att bjuda på mat och vill därför att ni anmäler er på följande e-postadress senast den 10 februari:

sven-erik.henriksson@comhem.se

Välkomna!

Inbjudan till årets Tärnadag, 2017

Tärna Folkhögskolas Elevförbund och Tärna Folkhögskola har äran att inbjuda alla tärnaiter till den traditionella återvändardagen på Tärna den 13 maj 2017. Inbjudan gäller självklart också ditt sällskap.

Av tradition inleder vi dagen med att hälsa Dig välkommen som slutade på skolan för 25, 40, 50 eller 60 år sedan. En personlig inbjudan har vi skickat till dig och har du inte fått någon så kontakta oss direkt. Självklart välkomnar vi alla som kommer till återvändardagen på Din skola, Tärna folkhögskola!.

Dagen börjar med ankomstregistrering och kaffe. Här startar minnenas dag. Vi återser gamla studiekamrater. Förvåning, glädjetårar och skratt utmärker förmiddagen.

Vi gör ett upprop av anmälda deltagare och en återblick görs till jubilarernas skolår. Det sker genom en ”öppen scen” där Ni, Tärnaiterna, själva spontant underhåller oss genom att berätta för oss om era personliga minnen från Tärnatiden och vad Tärna gav/betytt för er.

Efter lunchen kommer vi att bjudas på en skönsjungande underhållning av Åsa Lansfors-Lindblom och på flygeln Amanda Elvin. De har tidigare gästat oss och vi är djupt imponerade av deras skicklighet. Tidigare elever på Tärna har starka band till sången varför det här finns tillfälle att sjunga Tärnasånger.

Du som vill återse din skola och dina skolkamrater, detta är ett utmärkt tillfälle att samla dina Tärnavänner till återvändardagen på Tärna. Det behöver inte vara ett jämt år utan ett utmärkt tillfälle att återse varandra.

Elevförbundet har också årsmöte. Elevförbundet styrelse står inför en förnyelse och delar av gamla gänget kommer att sluta och måste ersättas av nytt friskt blod och med nya tankar för verksamheten. Känner du att du kan vara med och hjälpa till? Kontakta Sven-Åke Ihrsén på tel. 021-80 32 00 och meddela ditt intresse.

För att göra Tärnadagen möjlig behöver vi ta ut en deltagaravgift som framgår av programmet.

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN MINNESVÄRD DAG PÅ TÄRNA!

Skriv ut anmälningsblanketten och skicka in ditt svar senast 12/4.

Enstaka anmälningar kan ske senare men kontakta oss först.

Program

09.15    Ankomstregistrering. (Kaffe och ost/skinkfralla serveras)

Vi bekantar oss med varandra. (Ankomstkaffet och all förtäring måste förbeställas genom Elevförbundet till en kostnad av 290 kr som innefattar arrangemanet hela dagen).

10.00    Välkomsthälsning och upprop av Elevförbundet.

Rektor Margareta Wistrand berättar om Tärna idag.

Vi gör en återblick på läsåret 1966-67 och vi har en ”öppen scen” där jubilarerna kan ge uttryck för sina tankar om tiden på Tärna och vad Tärna har betytt dem. Givetvis är alla deltagare välkomna upp ”på scen”.

12.00    Lunch (måste förbeställas genom Elevförbundet till en kostnad av 260 kr, halv dag, som omfattar arrangemanget från kl 10 och resten av dagen).

13.15    Efter lunchen kommer vi att bjudas på en skönsjungande underhållning av Åsa Lansfors-Lindblom och på flygeln Amanda Elvin. De har framträtt tidigare hos oss på Tärnadagen och vi är djupt imponerade av deras skicklighet. Tidigare elever på Tärna har starka band till sången varför det ges tillfälle att sjunga Tärnasånger.

14.15    Visning av skolan. Här kan jubileumsgrupperna samtidigt samlas till enskilda träffar på skolan.

15.30    Eftermiddagskaffe

För gäster och ”återvändare” under eftermiddagen förbeställs eftermiddags­kaffet genom Elevförbundet till en kostnad av 50 kr. (Efter­middags­kaffet ingår för de som deltar hel eller halv dag) På plats 60 kr.

16.15    ÅRSMÖTE. (Tärna Folkhögskolas Elevförbund)

17.00    Avslutning. Dagens program avslutas med sång på Stora trappen.

 

Skolan är öppen under kvällen fram till kl 22 för dem som önskar stanna kvar på skolan för egna aktiviteter men meddela skolan om Ni önskar det eftersom skolan låses när ingen verksamhet pågår.