Kallelse till extra årsmöte med Tärna folkhögskolas elevförbund 2018-02-14 kl 16.00 – 17.00

Styrelsen kallar till extra årsmöte för stadgeändring. Förslaget finns tillgängligt i följande länk: Förslag till stadgar Tärna folkhögskolas elevförbund.

Förslag till dagordning vid extra årsmötet 2018

Vi kommer att bjuda på mat och vill därför att ni anmäler er på följande e-postadress senast den 10 februari:

sven-erik.henriksson@comhem.se

Välkomna!

Inbjudan till årets Tärnadag, 2017

Tärna Folkhögskolas Elevförbund och Tärna Folkhögskola har äran att inbjuda alla tärnaiter till den traditionella återvändardagen på Tärna den 13 maj 2017. Inbjudan gäller självklart också ditt sällskap.

Av tradition inleder vi dagen med att hälsa Dig välkommen som slutade på skolan för 25, 40, 50 eller 60 år sedan. En personlig inbjudan har vi skickat till dig och har du inte fått någon så kontakta oss direkt. Självklart välkomnar vi alla som kommer till återvändardagen på Din skola, Tärna folkhögskola!.

Dagen börjar med ankomstregistrering och kaffe. Här startar minnenas dag. Vi återser gamla studiekamrater. Förvåning, glädjetårar och skratt utmärker förmiddagen.

Vi gör ett upprop av anmälda deltagare och en återblick görs till jubilarernas skolår. Det sker genom en ”öppen scen” där Ni, Tärnaiterna, själva spontant underhåller oss genom att berätta för oss om era personliga minnen från Tärnatiden och vad Tärna gav/betytt för er.

Efter lunchen kommer vi att bjudas på en skönsjungande underhållning av Åsa Lansfors-Lindblom och på flygeln Amanda Elvin. De har tidigare gästat oss och vi är djupt imponerade av deras skicklighet. Tidigare elever på Tärna har starka band till sången varför det här finns tillfälle att sjunga Tärnasånger.

Du som vill återse din skola och dina skolkamrater, detta är ett utmärkt tillfälle att samla dina Tärnavänner till återvändardagen på Tärna. Det behöver inte vara ett jämt år utan ett utmärkt tillfälle att återse varandra.

Elevförbundet har också årsmöte. Elevförbundet styrelse står inför en förnyelse och delar av gamla gänget kommer att sluta och måste ersättas av nytt friskt blod och med nya tankar för verksamheten. Känner du att du kan vara med och hjälpa till? Kontakta Sven-Åke Ihrsén på tel. 021-80 32 00 och meddela ditt intresse.

För att göra Tärnadagen möjlig behöver vi ta ut en deltagaravgift som framgår av programmet.

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN MINNESVÄRD DAG PÅ TÄRNA!

Skriv ut anmälningsblanketten och skicka in ditt svar senast 12/4.

Enstaka anmälningar kan ske senare men kontakta oss först.

Program

09.15    Ankomstregistrering. (Kaffe och ost/skinkfralla serveras)

Vi bekantar oss med varandra. (Ankomstkaffet och all förtäring måste förbeställas genom Elevförbundet till en kostnad av 290 kr som innefattar arrangemanet hela dagen).

10.00    Välkomsthälsning och upprop av Elevförbundet.

Rektor Margareta Wistrand berättar om Tärna idag.

Vi gör en återblick på läsåret 1966-67 och vi har en ”öppen scen” där jubilarerna kan ge uttryck för sina tankar om tiden på Tärna och vad Tärna har betytt dem. Givetvis är alla deltagare välkomna upp ”på scen”.

12.00    Lunch (måste förbeställas genom Elevförbundet till en kostnad av 260 kr, halv dag, som omfattar arrangemanget från kl 10 och resten av dagen).

13.15    Efter lunchen kommer vi att bjudas på en skönsjungande underhållning av Åsa Lansfors-Lindblom och på flygeln Amanda Elvin. De har framträtt tidigare hos oss på Tärnadagen och vi är djupt imponerade av deras skicklighet. Tidigare elever på Tärna har starka band till sången varför det ges tillfälle att sjunga Tärnasånger.

14.15    Visning av skolan. Här kan jubileumsgrupperna samtidigt samlas till enskilda träffar på skolan.

15.30    Eftermiddagskaffe

För gäster och ”återvändare” under eftermiddagen förbeställs eftermiddags­kaffet genom Elevförbundet till en kostnad av 50 kr. (Efter­middags­kaffet ingår för de som deltar hel eller halv dag) På plats 60 kr.

16.15    ÅRSMÖTE. (Tärna Folkhögskolas Elevförbund)

17.00    Avslutning. Dagens program avslutas med sång på Stora trappen.

 

Skolan är öppen under kvällen fram till kl 22 för dem som önskar stanna kvar på skolan för egna aktiviteter men meddela skolan om Ni önskar det eftersom skolan låses när ingen verksamhet pågår.

 

Vi tog emot fanan av Kungen!

Styrelseledamoten Göran Rask tog initiativet för två sedan genom att föreslå att vi skulle ansöka hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag om tilldelning av en fana. I år fick vi besked om att vi hade tilldelats en fana som H.M. Konungen skulle överlämna på Sollidenscenen. Det är en stor ära för Elevförbundet som i år firar 141 års verksamhet och för Tärna Folkhögskola som firar 140 års skolverksamhet.
I talman Urban Ahlins högtidstal framhöll han vikten av demokrati vilket sammanföll väl med motiven till varför Tärna folkhögskola en gång behövdes på 1800-talets senare del och varför skolan är så värdefull idag, 140 år senare.
Nu finns fanan på Tärna folkhögskola och en särskild ceremoni där vi officiellt använder fanan för första gången sker i samband med skolans 140 års jubileum den 1 november 2016. Elevförbundet har bjudit in Lanshövdingen och Biskopen till det gemensamma firandet, vars företrädare har varit några av initiativtagarna till att en folkhögskola kom till stånd i Västmanland.

Vi som tog emot fanan var sekreteraren Göran Rask, Västerås, ledamoten Märta Törnkvist, Vittinge,  kursansvarig lärare Hälsovägledarutbildningen Pia Gutekvist-Olsson, Sala och ordförande Dan Edlund, Västerås.

Text Dan Edlund och foto Cecilia Gutekvist-Olsson.

Elevförbundet tar emot fanan av Kungen!

Stiftelsen Sveriges Nationaldag har meddelat Tärna Folkhögskolas Elevförbund att vi tilldelas en fana i samband med årets nationaldag. Fanan kommer att utdelas av H.M.Konungen den 6 juni vid Solliden på Skansen. Vi som representerar Tärna Folkhögskolas Elevförbundet vid mottagandet är ordförande Dan Edlund, sekreteraren Göran Rask, ledamoten Märta Törnkvist och skolan av läraren Pia Gutekvist-Olsson.

Delta i firandet av nationaldagen genom att var med i ett festtåg med fanor och musik. Tåget går från Kungsträdgården till Skansen. I år ser det ut att bli många musikkårer i tåget och Stiftelsen ser gärna att vi är många som fyller utrymmet mellan dem. Därför har vi redan anmält att vi blir en delegation. Vi som ännu inte har någon fana kan inte delta i inmarschen vid Sollidenscenen utan får ansluta oss till åskådarna vid Sollidenscenen.

Alla intresserade Tärnaiter samlas i Kungsträdgården kl 16,30. Vi finns där med en skylt “Elevförbundet Tärna fhsk”. Festtåget startar kl 17 och promenaden till Skansen tar ca 45 minuter. Klädsel är “vardagsdräkt”.

Föranmäl ditt deltagande till Börje Tapper (021-41 50 35, 070 – 623 80 61, e-post: borje.tapper@gmail.com) eller Börje Nilsson (08-656 18 99, e-post: eringen7@yahoo.se. De svarar även på eventuella frågor kring festtåget.

Vi planerar även för en gemensam resa och det är vice ordförande Sven-Erik Henriksson. (072- 303 26 65, sven-erik.henriksson@comhem.se) som håller i detta. Skynda dig att anmäla dig till honom, det finns några platser kvar.

Var med om ett oförglömligt minne, kom och delta i festtåget från Kungsträdgården till Skansen och var med när vi tar emot fanan på Skansen.

Välkommen med!

Dan Edlund
ordförande
070-288 86 64.

Rapport från Tärnadagen 2016

Dryga åttiotalet före detta Tärnaelever hade hörsammat Elevförbundets inbjudan till ”sin skola”, lördagen den 9 maj. Deltagarna var de som slutade för 25, 40, 50 och 60 år sedan men också de som ”bara” ville återse skolan tillsammans med sina nära och kära.

Fjolårets succé med en s k öppen scen upprepades i år. Det innebar att i stället för att underhållas fick deltagarna medverka genom modell ”öppen scen”.  Alla som önskade fick berätta om vad Tärna hade betytt för dem. Det var goda och mindre goda minnen från Tärna tiden. Årets inledare var 50 års jubilaren Göran Rask som berättade om tiden på Tärna och vad det innebar. Även Salasonen Reidar Löfvenberg, 50 års jubilar, berättade om tiden på Tärna och om fortsatta universitetsstudier som studierna på Tärna gav grunden till.  Vi fick också höra av Karin Thorborg, ordförande för ”skolans styrelse” att de betslutat om ett utvecklingsarbete för skolan. Beskedet möttes av applåder.

Efter lunchen fick njuta av sång och musik av Åsa Lansfors-Lindblom från Fjärdhundra och hennes kollega Amanda Elvin. De var otroligt duktiga och självklart sjöngs det Tärnasånger.

Elevförbundet hade årsmöte och Dan Edlund fortsätter som ordförande och som vice ordförande Sven-Erik Henriksson.  Guldnålen tilldelades avgående kassören Nisse Carlsson. Folkhögskolan firar 140 års verksamhet tillsammans Elevförbundet den 1 november 2016. Mer om detta längre fram.

Till kaffet på eftermiddagen samlades ytterligare återvändare som fick smaka på Tärnatårtan.

Den 6 juni kommer Elevförbundet tillsammans med skolan ta emot Svenska fanan vid nationaldagsfirandet på Skansen.
Alla som önskar delta i Festtåget från Kungsträdgården till Solliden på Skansen samlas vid Karl XII:s staty kl 16.15 6:e juni. Vi finns där med skylt “Elevförbundet Tärna Fhsk”.

Mer information finns hos Sven-Erik Henriksson sven-erik.henriksson@comhem.se

Välkommen med i Festtåget!

Text och foto Dan Edlund.

Inbjudan till årets Tärnadag, 2016

Den 7 maj 2016 arrangeras den traditionella Tärnadagen.

Alla Tärnaiter är välkomna till årets Tärnadag. Särskilt inbjudna till förmiddagens program är 25, 40. 50 och 60 åringar. Dvs de som avslutade sin kurs år 1991, 1976, 1966 och 1956.

Under förra året prövade vi en ny form av Tärnadagen med en “öppen scen”. Deltagarna berättade själva om vad Tärnatiden betytt för dem. Även personliga minnen lyftes fram. Programformen blev mycket uppstädad varför vi fortsätter i år på samma sätt.

Är du någon av årets jubilarer får du i början av mars en personlig inbjudan. Får du ingen inbjudan, kontakta oss.

Ni alla som gått på Tärna är välkomna denna dag. Kontakta dina vänner från Tärnatiden och kom. Självklart är du lika välkommen om du kommer själv.

Om du önskar äta lunch och/eller eftermiddags kaffe behöver du beställa det hos oss.

För att genomföra dagen behöver vi ta ut en deltagaravgift för heldag för jubilarer 290 kr som inkluderar ankomstkaffe, lunch, eftermiddagsprogram och eftermiddagskaffe med tårta. Deltagare under eftermiddagsprogrammet inkl lunch och kaffe 260 kr. Enbart eftermiddagskaffe inkl tårta som måste förbeställas 50 kr. På plats utan förbeställning 60 kr.

Allt förbeställes hos Elevförbundet. Enklast är att sätta in det belopp för respektive val på BG 385-4270 med uppgift om deltagarnamn och läsår.

Preliminärt program:

09.15 Ankomstregistrering. (Kaffe och ost/skinkfralla serveras). Vi bekantar oss med varandra.

10.00 Välkomsthälsning och upprop av Elevförbundet. Rektor Margareta Wistrand berättar om Tärna idag.

Vi gör en återblick på läsåret 1965-66 och vi har en ”öppen scen” där jubilarerna kan ge uttryck för sina tankar om tiden på Tärna och vad Tärna har betytt dem.

12.00 – 13.00 Lunch som måste förbeställas genom Elevförbundet till en kostnad av 290 kr som innefattar arrangemanget hela dagen.

13.00     Vi sjunger Tärnasånger och till vår hjälp har vi Åsa Lansfors-Lindblom från Fjärdhundra och hennes kollega Amanda Elvin. Åsa har framträtt tidigare hos oss på Tärnadagen och vi får även i år njuta av hennes förtjusande sång tillsammans med Amanda på flygeln.

14.00 Tillfälle att samla jubileumsgrupperna till enskilda träffar på skolan eller visning av skolan.

15.30 Eftermiddagskaffe (som förbeställes genom elevförbundet till en kostnad av 50 kr för de som inte deltar i lunchen och förmiddagens kaffe). På plats 60 kr.

16.15 ÅRSMÖTE. (Tärna Folkhögskolas Elevförbund)

17.00 Avslutning. Dagens program avslutas med sång på Stora trappen.

Skolan är öppen under kvällen fram till kl 22 för dem som önskar stanna kvar på skolan för egna aktiviteter men meddela skolan om Ni önskar det eftersom skolan låses när ingen verksamhet pågår.
Välkommen till Tärnadagen, din dag på Tärna!

Tärna Folkhögskolas Elevförbund.
Dan Edlund
Ordförande
070-288 86 64
dan.edlund@telia.com

Rapport från Tärnadagen 2015

Traditionsenligt samlades 80-talet f d Tärnaelever till ”sin skola”, Tärna Folkhögskola under lördagen den 9 maj. Deltagarna var de som slutade för 40, 50 och 60 år sedan. Det fanns även representanter från nästa års jubilarer, bl a Frauke Rahn från Tyskland som kommit till Tärnadagen. Det var många kära återseende. Som en jubilerande 50 åring uttryckte sig att ”jag var tveksam att komma hit idag men gud vad roligt att träffa alla”.

Elevförbundets försök med ”öppen scen” blev en succé.  60-talet var en brytningstid i samhället som Elevförbundet önskade spegla. Därför ändrades fokus från att gästerna skulle underhållas till att jubilarerna själva skulle agera och berätta från sin tid på Tärna. Inledare var tidigare läraren Gunnar Kristensson. Därefter steg tre tidigare elever fram och berättade mycket kärnfullt om vad Tärnatiden betytt för dem. Avslutnings¬¬vis berättade Claes-Göran Almér på ett humoristiskt och spetsfundigt sätt om sin tid på Tärna och vad Tärna betytt för honom.
Efter lunchen som hundratalet gäster fick njuta av så fick vi lyssna till sång och musik av Åsa Lansfors-Lindblom från Fjärdhundra och hennes kollega Amanda Elvin. De presenterar sin musik som ”Romanser om allt mellan himmel och jord framförda med glimten i ögat”. De var mycket duktiga och självklart sjöngs det Tärnasånger.
Elevförbundet hade årsmöte och där diskuterades beslutet som skolans styrelse har fattat om skolans framtida inriktning. Från Elevförbundets sida befarar man att skolan står inför långsam avveckling och inte utveckling i takt med tiden. Dan Edlund fortsätter som ordförande och som vice ordförande Sven-Erik Henriksson.  Elevförbundets 140 års jubileum sammanslås med skolans 140 års jubileum nästa år.
Till kaffet på eftermiddagen samlades ytterligare återvändare som fick smaka på Tärnatårtan.

Text Dan Edlund.